inels systémový partner www.elektroinštalácie.com

 

    Stručný prehľad vlastností inteligentnej elektroinštalácie:

 • úspory energie (až 30 % úspora energií na vykurovanie)
 • funkcie centrálneho ovládania
 • integrovaná funkcia EZS (elektronického zabezpečovacieho systému)
 • spínanie a stmievanie osvetlenia
 • ovládanie roliet, žalúzií a markíz
 • ovládanie hlasom prostredníctvom jednotky SOPHY
 • možnosť rozšírenia o integrovaný systém RF (bezdrôtového) ovládania
 • simulácia prítomnosti osôb náhodným rozsvecovaním a zhasínaním svetiel
 • ovládanie funkcií systému prostredníctvom IR diaľkového ovládača
 • tzv. BIO elektroinštalácia - vypnutie silnoprúdových rozvodov v určených miestnostiach a týmto obmedzenie elektromagnetickéh smogu(zásuvky v spálni a pod.)
 • automatizácia vykurovania a klimatizácie
 • ovládanie ľubovoľných spotrebičov
 • jednoduché ovládanie prevádzkových stavov jednotlivých svietidiel a spotrebičov (vytvaranie svetelných scén)
 • vytváranie centrálnych funkcií
 • vzdialené ovládanie (SMS, Internet), prípadne cez lokálnu LAN sieť (integrovaný web server v centrálnej jednotke)
 • vizualizácia požadovaných funkcií
 • protokolovanie udalostí do pamäte (64 000 udalostí)
 • možnosť dodatočnej konfigurácie a upgrade funkcií jednotlivých systémových prvkov pripojených na zbernicu bez búrania a sekania
 • ovládací software INES © System Manager zdarma.
 • bezkonkurenčný pomer cena/výkon v porovnaní s konkurenciou (cenovo sú systémové komponenty INELS © asi o 30-50% výhodnejšie oproti konkurencii - záleží od zvolenej konfigurácie)

    Základné body pri stanovení rozsahu potreby systémových zariadení systému INELS © :

 • vymedzenie základných spínaných obvodov v elektroištalácii objektu napr.svetelné, zásuvkové okruhy, motorové (žalúzie, markízy, elektrické pohony brán a pod.)
 • určí sa počet spínacích jednotiek
 • určenie polohy ovládacích miest (ovládacích spínačov WSB)
 • zvolí sa farba a design ovladacích spínačov
 • navrhnú sa ostatné senzory a detektory a vymedzia sa ich funkcie a zapojenie v systéme
 • určí sa počet stmievaných svetiel v jednotlivých miestnostiach a počet prednastavených svetelných scén
 • vzhľadom na typ svietidiel sa určia vhodné stmievače (k žiarivkám je potrebný predradník)
 • v prípade požiadavky na začlenenie EZS do systému sa určí počet a rozmiestnenie komponentov EZS.