inels systmov partner www.elektrointalcie.com

 

 Poskytujeme komplexné sluĹľby v oblasti elektroinštaláciĂ­:

 • vnútorné elektroinštalácie v budovách a priemyselných objektoch do 1000V
 • elektrické prĂ­pojky k rodinným domom a pod.
 • návrh, realizácia a servis inteligentnej elektroinštalácie kliknite na zobrazenie ukážkového videa systému INELS ©
 • opravy a údržbu vyhradených elektrických zariadení do 1000V
 • realizáciu bleskozvodov
 • návrh, montáž a servis elektronických zabezpečovacích systémov - EZS
 • návrh, montáž a servis elektronických požiarnych systémov - EPS
 • návrh, montáž systémov kontroly vstupu - ACS
 • návrh, montáž kamerových systémov - CCTV
 • návrh a realizáciu počítačových sietí LAN, WiFi, vrátane aktívnych prvkov
 • predaj a servis výpočtovej techniky a software