inels systmov partner www.elektrointalcie.com

 

 Poskytujeme komplexn sluby v oblasti elektrointalci:

 • vntorn elektrointalcie v budovch a priemyselnch objektoch do 1000V
 • elektrick prpojky k rodinnm domom a pod.
 • nvrh, realizcia a servis inteligentnej elektrointalcie kliknite na zobrazenie ukkovho videa systmu INELS ©
 • opravy a drbu vyhradench elektrickch zariaden do 1000V
 • realizciu bleskozvodov
 • nvrh, mont a servis elektronickch zabezpeovacch systmov - EZS
 • nvrh, mont a servis elektronickch poiarnych systmov - EPS
 • nvrh, mont systmov kontroly vstupu - ACS
 • nvrh, mont kamerovch systmov - CCTV
 • nvrh a realizciu potaovch siet LAN, WiFi, vrtane aktvnych prvkov
 • predaj a servis vpotovej techniky a software