inels systmov partner www.elektrointalcie.com

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) sa v súčastnosti stávajú už štandardnou súčasťou elektroinštalácie v nových, rekonštruovaných budovách a rodinných domoch. Finančne pôvodne pomerne náročná investícia, ktorú EZS v rámci vnútornej elektroinštalácie predstavovala, sa dá v súčastnej dobe cenovo porovnať pri jednoduchých systémoch EZS napríklad s bežnými elektrickými spotrebičmi, ktoré sú v bežnej domácnosti samozrejmosťou. Samozrejme iná bude hodnota EZS určeného pre zabezpečenie panelákového bytu a iná pre zabezpečenie luxusnej vily. V dnešnej dobe sa už stiera rozdiel medzi klasickou elektroinštaláciou a ostatnými elektrickými zariadeniami, ktoré prispievajú ku komfortnému bývaniu. Týmto novým prvkom sú tzv. INTELIGENTNÉ ELEKTROINŠTALÁCIE, ktoré v sebe integrujú viacero funkcií (vrátane EZS a pod.) do jedného celku a spolupracujú vzájomne medzi sebou.

STRUČNÝ POPIS ZÁKLADNÝCH KOMPONENTOV EZS:

ÚSTREDŇA

 

Vyhodnocuje všetky signály zo snímačov a ovládacích zariadení a na základe ich analýzy v závislosti od svojho nastavenia rozhoduje o vyhlásení poplachu.

 

 

KLÁVESNICA

 

Slúži na komunikáciu s ústredňou, zapínanie/vypínanie systému, na prehliadanie udalosti, poplachov, pridávanie novych užívateľov a pod. Váčšina ústrední už od tých najzákladnejších typov ponúka možnosť pripojenia viacerých klávesníc do systému.

 

INFRAPASÍVNE DETEKTORY

 

Pre kvalitnú ochranu predovšetkým vnútorných priestorov pred nepozvanými návštevníkmi sa používajú hlavne infrapasívne detektory (PIR). Tieto detektory porovnávajú rozdiely teplôt okolitého prostredia a telesnej teploty človeka, resp. zvierat pri jeho pohybe po miestnosti. Existuje množstvo prevedení PIR snímačov, s odlišnou charakteristikou , vhodnou pre rôzne druhy priestorov, prípadne kombinované so snímačmi s odlišným fyzikálnym spôsobom detekcie, pre vylúčenie falošných poplachov.

 

AKUSTICKÉ DETEKTORY ROZBITIA SKLA

 

Patria spolu s magnetickými snímačmi k základnej plášťovej ochrane objektov. Tieto detektory sú umiestnené v miestnostiach, kde sú sklenené výplne a sú schopné na základe zdigitalizovaného zachyteného zvukového signálu detekovať rozbitie skla po porovnaní s internou databazou zvukov pre rôzne typy skiel následne vyvolať poplach.

 

MAGNETICKÉ DETEKTORY

 

Sú základným prvkom plášťovej ochrany objektov v prípade narušenia. Drvivá väčšina ústrední EZS ponúka režim stráženia tzv STAY režim, po ktorého aktivácii sú uvedené do stráženia iba zóny naprogramované, ako plášťové (mg. kontakty, akustické detektory rozbitia skla) a zóny definované, ako vnútorné (PIR detektory ) sú zo stráženia vyradené, čo umožňuje voľý pohyb v rámci objektu a vyhlásenie poplachu nastane až po narušení plášťovej ochrany objektu. Mg. kontakty sa vyrábaju v rôznych prevedeniach (zápustné, kovové pojazdné vhodné na garážové brány a pod.)

 

POŽIARNE DETEKTORY

 

Patria k štandardnému príslušenstvu EZS. Podľa princípu detekcie ich rozdeľujeme na dve základné skupiny OPTICKÉ a TEPELNÉ. Najpoužívenejšou skupinou sú ionizačné optcké snímače dymu, pre svoju spoľahlivosť a priaznivú cenu.

 

OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO

 

Sirény vonkajšie,vnútorné, majáky.

 

 

 

 

Bezúdržbové akumulátory, záložné zdroje.

 

 

 

Komunikátory, GSM hlásiče, rádiové vysielače