inels systmov partner www.elektrointalcie.com

elektroinštalácie.com Kamerové systémy sa stále viac stávajú súčasťou nevyhnutného vybavenia prevádzok, obchodných domov, verejných priestorov, všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a hlavne vyhodnocovanie udalostí buď v reálnom čase alebo zo záznamu.

K zabezpečeniu pokrytia širokého spektra požiadaviek kladených na tieto systémy dodávame kompletný sortiment produktov potrebných k úspešnej realizácii optimálneho riešenia pre našich zákazníkov.

Kamerové systémy je možné spojiť s poplachovými, prístupovými systémami, alebo s elektroinštaláciu v objekte. Videosignál a zvukový výstup z jednotlivých kamier je možné ďalej spracovať rôznymi technológiami, na spracovanie obrazu a zvuku. V dnešnej dobe dynamicky rastie hlavne segmet digitalizačných kariet do PC, ktoré ponúkajú oproti starým riešeniam založených na zázname na pomalobežné vidorekordéry priam neobmedzené možnosti, ktoré aj vďaka výraznému poklesu cien výpočtovej techniky a významnému nárastu kapacity pevných diskov v súčastnosti predstavuje najoptimálnejšiu riešenie.

 

BLOKOVÁ SCHÉMA ZAPOJENIA KOMPONENTOV CCTV:

Zjednodušená schéma zapojenia a ukážka možností záznamového systému prostredníctvom digitalizačnej karty ALNET.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMPONENTY CCTV:

 

KAMERY

    elektroinštalácie.com elektroinštalácie.com     elektroinštalácie.com     elektroinštalácie.com     elektroinštalácie.com

 

OBJEKTÍVY

elektroinštalácie.com

 

Existujú objektívy s manuálnou alebo automatickou clonou, s pevnou aj premenlivou ohniskovou dĺžkou, motor zoom objektívy pre náročných.

Objektívy svojími vlastnosťami významne prispievajú ku kvalitnému výslednému obrazu , preto by sa mala ich výberu venovať veľká pozornosť.

 

 

VIDEOPREPÍNAČE

elektroinštalácie.comUmožňujú automatické, alebo manuálne prepínanie vybraných kamier pripojených k jeho vstupom, na jeden, alebo viac výstupov, na ktoré sa pripája záznamové zariadenie,prípadne kvadrátory a multiplexory.

 

KVADRÁTORY, MULTIPLEXORY

elektroinštalácie.com

Zariadenia umožňujúce sekvenčne zobrazovať obraz z pripojených kamier, alebo zobraziť obraz súčasne na monitre.

Umožňujú ďalšie funkcie v závislosti od konkrétneho typu napr. detekcia pohybu, PIP, zoom, popis kamier, poplach a podobne.

 

 

DIGITÁLNE VIDEOREKORDÉRY

elektroinštalácie.com

 

Digitálne videorekordéry zaznamenávajú obraz z kamier priamo na HDD, sofistikovanejšie zariadenia majú v sebe integrovaný aj videoprepínač, prípadne multiplexor tvoria tak komplexné zariadenie bez nutnosti kupovať ďalšie prídavné zariadenia.

 

 

DIGITALIZAČNÉ KARTY

elektroinštalácie.com

Umožňujú vytvárať veľmi flexibilné riešenia, jednoducho sa rozširujú o ďalšie videovstupy, v prípade, že sa rozhodnete pre rozšírenie počtu kamier.

Integrujú v sebe videoprepínač, spolu s multiplexorom a poskytujú prakticky neobmedzené možnosti pri práci so zaznamenaným obrazom.

Prevádzame inštalácie digit. kariet od renomovaných výrobcov, pričom poskytujeme kompletné dodávky vrátane PC presne poľa požiadaviek našich zákazníkov.

    elektroinštalácie.com