inels systmov partner www.elektrointalcie.com

 

Predaj vpotovej techniky

 

Ponkame Vm pri realizcii EZS, EPS, CCTV a systmov inteligentnej elektrointalcie dodvku vpotovej techniky a jej pravidelnho servisu pri zaisovan ich prevdzky a drbe programovho vybavenia.

  • Servis vpotovej techniky a perifri
  • Nvrhy budovania a sprva potaovch siet vrtane aktvnych prvkov
  • Vroba a dodvky potaov na zakzku
  • Intalcia a drba programovho vybavenia
  • Nvrhy, realizcia a sprva pripojenia k Internetu