inels systmov partner www.elektrointalcie.com

     

REFERENCIE

    Spoluprca na realizcich systmov EZS, EPS, CCTV, ACS:

  • erpacie stanice ARAL, Shell, OMV v R
  • Poboka VB v Prahe
  • Poboky Veobecnej zdravotnej poisovne v R
  • Interbanka Praha
  • TV Nova
  • Rodinn domy ...

    Realizcie vybranch intalci v SR:

  • Rodinn domy, rekontrukcie bytov
  • Maloobchodn predajne na Obchodnej a Mikulskej ulici v BA

Keltsk pivnica

     

kompletn elektrointalcia, kamerov systm, ozvuenie

Propaganda club

       

       

kompletn elektrointalcia, kamerov systm, ozvuenie, sveteln a laserov efekty, videoprojekcia

Europa pub

       

       

kompletn elektrointalcia, kamerov systm, ozvuenie, slaboprdov rozvody