inels systmov partner www.elektrointalcie.com

Elektronické požiarne systémy (EPS) slúžia na preventívnu ochranu objektov pred požiarom tak, že neustále vyhodnocujú situáciu v zabezpečenom objekte, opticky a akusticky signalizujú vznik a miesto požiaru. EPS samočinne alebo prostredníctvom obsluhy urýchĺuje odovzdávanie informácie o požiari osobám určeným na vykonanie požiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia brániace rozšíreniu požiaru.

EPS sú finačne pomerne nákladná investícia, preto sú ich inštalácie prevádzané prevažne v celých budovách, alebo v rozsiahlejších priestoroch, kde je potrebá presná lokalizácia požiaru. Najrozšírenejšie sú tzv. slučkové ústredne EPS, kde na jednom, prípadne viacerých okruhoch sú zapojené všetky požiarne detektory, požiarne tlačítka, prípadne iné zariadenia na spoločnej zbernici, kde každý zapojený prvok je jednoznačne identifikovatežný na základe svojej nastavenej adresy.