inels systmov partner www.elektrointalcie.com

Systémy kontroly vstupu (Access Control System) - majú za úlohu rozhodnúť kto má povolený vstup, kde môže byť prístup získaný, kedy je prístup povolený (ak systém túto funkciu poskytuje), minimalizovať riziko nepovoleného vstupu.

Základom systému sú IDENTIFIKAČNÉ PRVKY, ktoré môžu byť rôznych tvarov a tiež pracovať na rôznych princípoch. Zaisťujú jednoznačnú, rýchlu a spoľahlivú identifikáciu osôb a objektov.

Prednosťou využitia identifikácie osôb spočíva v zvýšení ochrany objektu a jeho priestorov s možnosťou umožnenia alebo zákazu vstupu do priestoru na základe príslušného identifikačného média a okamžitého zistenia lokality, v ktorej sa daná osoba nachádza alebo ktorými prechádzala za určitú stanovenú dobu. Vstupový systém dopĺňa klasické zabezpečenie objektu (mechanické zábrany, turnikety, závory, automatické brány, dvere s guľovým kovaním…). Veľmi často sa využíva v súčinnosti s ďalšími druhmi ochrany objektov (systém priemyselnej televízie - CCTV, zariadenie poplachových systémov na hlásenie narušenia - PSN resp. EZS, perimetria, …).