inels systmov partner www.elektrointalcie.com

 

elektroinštalácie.com

   INELS® je sofistikovaný systém inteligentnej elektroinštalácie určený predovšetkým pre spínanie, stmievanie, meranie, reguláciu a sledovanie stavov v objektoch. Výmena informácií prebieha po dátovej zbernici, ktorá precháza celou budovou. Všetci účastníci na zbernici, tj. snímače (vysielače povelov) a aktory (prijímače povelov), sú pripojené na jednu zbernicu a vymieňajú si navzájom informácie prostredníctvom datových paketov, vďaka tomu je možné dosiahnúť aj podmienené väzby (napr. pri otvorenom okne je dátový paket zapínajúcí kúrenie neúčinný).

Jednotlivým účastníkom je možné priraďovať funkcie (osvetlenie zap/vyp, osvetlenie stmievať, rolety atď.) a nastavovať ich prevádzkové parametre.

Pre napájanie elektronických obvodov v aktoroch a senzoroch, je nutné k zbernici pripojiť zdroj jednosmerného napätia 12V.

 

 

TOPOLÓGIA ZAPOJENIA KOMPONENTOV SYSTÉMU INELS ® :

 

 

Po kliknutí na obrázok si zobrazenú topológiu zapojenia môžete stiahnúť vo formáte pdf (530 kB).

 

STRUČNÝ PREHĽAD KOMPONENTOV SYSTÉMU INELS ®

podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
Termostat analógový
Termostat digitálny
Touchscreen - dotykový interaktívny panel
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
Stmievacia jednotka dvojkanálová DA-02M podrobnosti
GSM brána GSM-01 podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
podrobnosti
štandardné komponenty EZS
Spínače a zásuvky ELEGANT, ktorých design je totožný a farebné rámiky vzájomne zameniteľné
s ovládacími prvkami INELS.