inels systmov partner www.elektrointalcie.com

 

    Strun prehad vlastnost inteligentnej elektrointalcie:

 • spory energie (a 30 % spora energi na vykurovanie)
 • funkcie centrlneho ovldania
 • integrovan funkcia EZS (elektronickho zabezpeovacieho systmu)
 • spnanie a stmievanie osvetlenia
 • ovldanie roliet, alzi a markz
 • ovldanie hlasom prostrednctvom jednotky SOPHY
 • monos rozrenia o integrovan systm RF (bezdrtovho) ovldania
 • simulcia prtomnosti osb nhodnm rozsvecovanm a zhasnanm svetiel
 • ovldanie funkci systmu prostrednctvom IR diakovho ovldaa
 • tzv. BIO elektrointalcia - vypnutie silnoprdovch rozvodov v urench miestnostiach a tmto obmedzenie elektromagnetickh smogu(zsuvky v splni a pod.)
 • automatizcia vykurovania a klimatizcie
 • ovldanie ubovonch spotrebiov
 • jednoduch ovldanie prevdzkovch stavov jednotlivch svietidiel a spotrebiov (vytvaranie svetelnch scn)
 • vytvranie centrlnych funkci
 • vzdialen ovldanie (SMS, Internet), prpadne cez loklnu LAN sie (integrovan web server v centrlnej jednotke)
 • vizualizcia poadovanch funkci
 • protokolovanie udalost do pamte (64 000 udalost)
 • monos dodatonej konfigurcie a upgrade funkci jednotlivch systmovch prvkov pripojench na zbernicu bez brania a sekania
 • ovldac software INES © System Manager zdarma.
 • bezkonkurenn pomer cena/vkon v porovnan s konkurenciou (cenovo s systmov komponenty INELS © asi o 30-50% vhodnejie oproti konkurencii - zle od zvolenej konfigurcie)

    Zkladn body pri stanoven rozsahu potreby systmovch zariaden systmu INELS © :

 • vymedzenie zkladnch spnanch obvodov v elektroitalcii objektu napr.sveteln, zsuvkov okruhy, motorov (alzie, markzy, elektrick pohony brn a pod.)
 • ur sa poet spnacch jednotiek
 • urenie polohy ovldacch miest (ovldacch spnaov WSB)
 • zvol sa farba a design ovladacch spnaov
 • navrhn sa ostatn senzory a detektory a vymedzia sa ich funkcie a zapojenie v systme
 • ur sa poet stmievanch svetiel v jednotlivch miestnostiach a poet prednastavench svetelnch scn
 • vzhadom na typ svietidiel sa uria vhodn stmievae (k iarivkm je potrebn predradnk)
 • v prpade poiadavky na zalenenie EZS do systmu sa ur poet a rozmiestnenie komponentov EZS.